گنبد علویان


عکس اول گنبد علویان عکس دوم گنبد علویان

گنبد علویان از بناهای قرن پنجم یا ششم قمری است . یکی از آثار ارزشمند دوره اسلامی در همدان می باشد . بنا ، ساختمان مربع شکل است که از آجر ساخته شده ، آجرکاری روی بنا اشکال متعدد و زیبایی هندسی را نشان می دهند . سطوح داخل بطرز بسیاری زیبایی گچبری شده است . در سردابه زیر کف شبستان آن دو تن از سادات علوی مدفون هستند . ظاهر بنا نشان می دهد گنبد علویان مسجد ، خانقاه و مدرسه علوم دینی بوده است . بزرگانی چون میرسعید علی همدانی معروف (به امیرکبیر شاه همدان) در آن تدریس کرده اند . گنبد علویان مرکز نهضت علوی و شیعه ایران در منطقه غرب و مرکز بوده است .