غار علیصدر


عکس اول غار علیصدر عکس دوم غار علیصدر
در روستای علیصدر از توابع شهرستان کبودرآهنگ و 75 کیلومتری شمال غربی شهر همدان ، یکی از عجایب طبیعی جهان و نمونه نادری از غارهای آبی قابل قایقران می باشد که با طول جغرافیای 48 درجه و 18 دقیقه و عرض 35 درجه و 18 دقیقه ، دارای ارتفاع 1900 از سطح دریاست .