خانه مشروطه


عکس اول خانه مشروطه عکس دوم خانه مشروطه

خانهٔ مشروطه ، خانه احمد کسروی در یکی از محله‌های قدیمی شهر تبریز به نام راسته‌ کوچه و در غرب بازار تبریز قرار گرفته ‌است . این بنا به سبک معماری دورهٔ قاجار ساخته شده و ملک شخصی حاج مهدی کوزه‌کنانی بوده ‌است . این بنا به شمارهٔ 1171، در سال 1354 خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و در سال 1367 خورشیدی به تملک رسیده ‌است .